Kanalizacja ciśnieniowa

Kanalizacja ciśnieniowa jest rozwiązaniem stosowanym na obszarach, gdzie z różnych powodów nie ma możliwości wybudowania zbiorczej sieci kanalizacyjnej, powszechnie nazywanej grawitacyjną. Głównym elementem kanalizacji ciśnieniowej jest przepompownia ścieków, którą można zamontować zarówno w domu, bloku, instytucji, jak i w firmie. Wszędzie więc tam, gdzie układ terenu jest niekorzystny, na przykład jest dużo cieków wodnych, jest nierówny teren, albo jest rozproszona budowa powstaje kanalizacja ciśnieniowa. Przepompownie ścieków buduje się zarówno na wsiach, miastach czy osiedlach, a każda z nich spięta jest wspólnym kolektorem ściekowym, który odprowadza ścieki zbiorczo do najbliższej oczyszczalni ścieków. Nie ma znaczenia jakiego rodzaju jest przepompownia ścieków, każda musi być podłączona, zarówno, tak wbudowana w toalecie mieszkalnej, jak i ta znajdująca się w lokalu czy obiekcie użytkowym. Przepompownie ścieków można także montować ekstra w domach, jeśli na przykład zależy nam na szybszym odprowadzaniu ścieków z pralki, zmywarki czy ubikacji.

Zastosowanie przepompowni ścieków

Przepompownia ścieków jest urządzeniem wykorzystywanym zarówno przy budowie kanalizacji grawitacyjno – ciśnieniowej, jak i tylko ciśnieniowej, gdzie budowa samej grawitacyjnej jest niemożliwa. Głównym zadaniem przepompowni jest transport ścieków, albo na wyższy poziom, albo na dalsze odległości. Jeśli na przykład nasz dom, mieszkanie, czy lokal jest oddalony od oczyszczalni ścieków, to przepompownia będzie pomostem ułatwiającym odpływ ścieków. Takie przepompownie z powodzeniem montuje się na indywidualnych posesjach, gospodarstwach rolnych, osiedlach jednorodzinnych, ośrodkach wypoczynkowo – wczasowych, zakładach przemysłowych czy nawet w przypadku miejskich i gminnych systemach kanalizacyjnych Przepompownie nie tylko są idealne do odprowadzania fekaliów z toalety czy ścieków z sanitariów, ale także nadają się do odprowadzania ścieków gospodarczych, wód drenażowych i opadowych oraz ścieków przemysłowych. W systemach kanalizacyjnych przepompownie mają funkcję pośrednią, strefową, a także centralną.

Budowa przepompowni ścieków

W sieci kanalizacyjnych ciśnieniowych najważniejsza jest przepompownia ścieków. Urządzenie to jest w pełni zautomatyzowane, a więc nie wymaga permanentnej obsługi ze strony człowieka. Każda przepompownia ścieków posiada cztery podstawowe podzespoły. Pierwszym i chyba najważniejszym są pompy zatapialne. W zależności od charakteru przepompowni, mogą być dwie pompy, albo tylko jedna. Dwupoziomowe przepompownie przeważnie są stosowane w miejscach, gdzie wymagane jest ciągłe przepompownie ścieków. Drugim elementem jest zbiornik, który może pomieścić od 200 litrów ścieków do nawet 500. Trzecim elementem przepompowni jest układ zabezpieczająco – sterujący, a czwartym równie ważnym i zapewniającym pełną automatykę, jest układ hydrauliczny. Przepompownie można montować w podłodze, albo w podłożu, czy nawet za toaletą, w układach typowo mieszkalnych. Ich budowa jest tak skonstruowana, że są one małe, funkcjonalne i kompatybilne, a dzięki temu nie burzą układu architektonicznego mieszkania, domu czy budynku.

Zespoły pompowe

W każdym domu, mieszkaniu czy obiekcie istnieje indywidualna potrzeba odprowadzanie ścieków. Dlatego jeśli zawodzi kanalizacja grawitacyjna, to niezbędnym zakupem jest przepompownia ścieków. Możemy zakupić większą, albo mniejszą. Przepompownie bowiem mogą być wykonane z jednym zespołem pompowym, albo z wielopompowym. Jeśli jest jedna pompa, to nie mamy zabezpieczenia na wypadek awarii, ponieważ w układach wielopompowych zawsze jedna pompa pełni charakter rezerwy. Budowa i rodzaje pomp uzależnione są od rodzaju pompowanych ścieków, jak i parametrów pracy przepompowni. Pompy mogą więc zawierać specjalne rozdrabniacze, dzięki którym możliwe jest przetłaczane ścieków przewodami o mniejszych średnicach. Jeśli chcemy uniknąć zapychania pomp, możemy wybrać te o swobodnym przepływie. Innym rodzajem pomp, są pompy z wbudowanym wirnikiem kanałowym stosowane przeważnie do pompowania wód opadowych, czy ścieków przemysłowych. Do użytku więc typowo domowego najlepszym rozwiązaniem są pompy o swobodnym przepływie, albo z rozdrabniaczem.

Gdzie zainstalować przepompownię

Przepompownia ścieków to urządzenie, które nadaje się do budowania kanalizacji ciśnieniowej. Jest to kanalizacja, zastępująca standardową grawitacyjną kanalizację i buduje się ją na przykład dla posesji na wzniesieniach, lokali, które mają utrudnione dojście do tradycyjnej kanalizacji grawitacyjnej. Przepompownia może być zainstalowana zarówno w piwnicy, na najniższej kondygnacji, jeśli jest zintegrowana z kratką ściekową, albo w toalecie, jeśli chcemy wypompować tylko ścieki i fekalia z ubikacji. Przepompownia nie jest jednak rozwiązaniem na wszystkie rodzaje ścieków, zwłaszcza te grubsze, do których najlepsza jest przepompownia z rozdrabniaczem. W dzisiejszych czasach, przepompownia jest idealnym rozwiązaniem dla terenów z niezbyt dobrym ukształtowaniem, albo dla tych gdzie budowa kanalizacji jest utrudniona i dojście do odpływu ścieków nie możliwe. Przepompownie można instalować w piwnicy, w podłodze, czy podłożu, tak, że jej nie widać na zewnątrz. Nie musimy mieć do niej także ciągłego dostępu, ponieważ jest w pełni zautomatyzowana.

Ile pomp ma przepompownia

W domach, urzędach czy lokalach, gdzie funkcjonuje kanalizacja ciśnieniowa, posesje muszą mieć przepompownię ściekową. Głównym elementem przepompowni są pompy. Przepompownia ściekowa może być mała i większa, jest to też uzależniane jak wielki jest zbiornik i ile pomp jest. Mała przepompownia ścieków ma jedną pompę i mały zbiornik. Warto jednak kupować przepompownie, które posiadają na stanie dwie pompy, ponieważ jedna z nich jest dobrym zabezpieczeniem w przypadku awarii. Jednakże w większych lokalach czy pomieszczeniach, dobre są przepompownie z trzema pompami. Pomp przepompownia może mieć więcej jak jedną. Zależy to od potrzeb wykorzystania i zapotrzebowania W domach czy mieszkaniach wystarczy przepompownia z jedną pompą Dwie, albo trzy pompy są niezbędne, jeśli przepompownia musi funkcjonować cały czas. Druga pompa włącza się automatycznie, gdy pozostałe przestają działać, albo mają jakieś awarie. Takie rozwiązania są korzystne zwłaszcza w lokalach gastronomicznych, urzędach czy instytucjach, gdzie odpływ ścieków musi być cały czas.

Dodaj komentarz